BOYA


Sürüldüğü yüzeyi koruyan ve dekoratif özellik kazandıran, uygulandığı yüzeyde ince bir film tabakası oluşturan kimyasal maddelerdir. Demek ki boyadan beklenen iki görev vardır.

1-Yüzeyi korumak (koruyucu özellikler)

2-Yüzeye dekoratif görüntü kazandırmak (dekoratif özellikler)

BOYA BİLEŞENLERİ NELERDİR?

1-Bağlayıcı
Pigment ve dolgu maddelerinin içinde homojen olarak dağıtıldığı,boyanın film veren bileşenidir. Boyanın, kruma, yapışma, sertlik, esneklik, fiziksel ve kimyasal direnç gibi önemli özellikleri büyük ölçüde bağlayıcı tarafından belirlenir. İnşaat grubu boyalarında kullanılan bağlayıcılar genelde PVA (polivinil asetat), Akrilik bağlayıcılar ve alkid tipindeki bağlayıcılardır.

2- Pigment ve dolgu maddeleri

Boyaya renk ve örtücülük özelliklerini sağlayan ve genellikle bağlayıcı ve çözücülerde çözünmeyen katı taneciklerdir. Üç başlık altında toplanabilir;

1- renk pigmentleri

2- korozyon önleyici pigmentler

3- dolgu pigmentleri (extenderler)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Renk (istenilen tonda olmalıdır)
Renk verme kuvveti (pigment beyaz boya içerisinde renk verme S şiddetini korumalıdır)
Işığa dayanıklılık (ultraviyole ışınları karşısında solmamalıdır)
Yağ emiciliği (yağ emme miktarı düşük olmalıdır)
Çözünürlük (su ve alkol içinde çözünmemelidir)
Kısa sürede dispers olmalıdır yüzeyi kapatma gücünün iyi olması gereklidir.

KİMYASAL ÖZELLİKLER

1- Kimyasal yapı
2- Korozyona dayanıklılık
3- Asit ve alkali dayanıklılığı

3-Çözücü

- boya üretimi sırasında akışkanlığı az olan veya katı halde bulunan bağlayıcıyı akışkan hale getirmek için,
- ambalajındaki boyayı uygulama sırasında daha da akışkan hale getirmek için;kullanılırlar.
Çözücüler boya uygulandıktan sonra boya filminden buharlaşarak atmosfere karışırlar bu nedenle boyaya ilave edilen çözücü gerekli miktardan fazla olmamalıdır.Fazladan ilave edilen
çözücü:

- boya kusurlarına neden olur
- boya kalınlığını düşürür
- ekonomik bir kayıptır
- çevreyi kirletir
4-Katkı Maddeleri

Boyanın bazı özelliklerini geliştirmek , istenmeyen bazı özelliklerini azaltmak yada gidermek amacıyla boyaya çok az miktarda ilave edilen kimyasal maddelerdir.

BELLİ BAŞLI KATKI MADDELERİ

- kurutucular
- ıslatıcılar
- çökmeyi engelleyiciler
- ultraviyole emiciler
- kaymaklaşmayı önleyiciler
- köpük kesiciler
- katalizörler
- stabilizatörler
- kalınlaştırıcılar
- fungusitler
- biositler

BOYALARIN SINIFLANDIRILMASI

A- BAĞLAYICILARINA GÖRE
1.Termoplastik
2.Termoset

B- KRUMA ŞEKİLLERİNE GÖRE
1.Hava kurumalı
a.Oksidasyon ile kuruma
b.Solvent buharlaşması ile kuruma
2.Fırın kurumalı
3.Reaksiyon kurumalı

C- KULLANIM YERLERİNE GÖRE
1.Metal ve sanayi
2.Mobilya
3.Deri
4.İnşaat
5.Deniz
6.Otomobil

D- UYGULAMA ŞEKİLLERİNE GÖRE
1.Püskürtme
2.Daldırma
3.Perde
4.Rulo
5.Fırça
6.Sıyırma

BOYA ÖZELLİKLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

- Formülasyon
- İmalat
- Yüzey hazırlanması
- Uygulama şekli
- Kuruma